Condicions Generals Condicions de Contractació Anul.lacions A tenir en Compte Nivell Tècnic Nivell Fisic Informació General Condicions Especials

Condicions Generals

En el moment de la reserva en qualsevol dels productes presentats es farà un ingrés en concepte de paga i senyal, corresponent a:

 

-Trekkings autoguiats y guiats als Pirineus, 60 EUR per persona.
-Trekkings autoguiats i guiats als Alps, 100 EUR per persona.
-Turisme actiu, multi activitat i multi activitat amb allotjament, el 25 % de l´import total.

 

El pagament del import restant del producte contractat es farà sempre amb anterioritat a l´inici de l´activitat, 10 dies en el cas dels Trekkings i 72 hores com a màxim en el cas de programes de Turisme Actiu.

La forma de pagament es podrà fer de les següents maneres:
-Per transferència bancària al compte de La Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona 2100-0035-07-0200327323 a nom de Mountain Quality i enviant el justificant de pagament per fax + 34 973 64 24 97 o per e-mail a camins@camins.net, indicant sempre el nom de la persona que efectua la reserva i del producte contractat.

-Les activitats contractades directament a les nostres oficines, es podran pagar amb targeta de crèdit o en efectiu.

Condicions de Contractació

Nom comercial: CAMINS
Raó social: MOUTAIN QUALITY, S.L.
Número de Registre: A-008-SL

Anul.lacions

Si el participant anul.la l´activitat prèviament contractada, haurà d´abonar en concepte de despeses les quantitats següents:


-La paga i senyal corresponent dins de las 72 hores prèvies a l´inici de l´activitat.
-50 % dins de les 24 hores prèvies a l´inici de l´activitat.
-100 % de la activitat en cas d´anul.lar el mateix dia o de no presentar-se a l´activitat.

A tenir en Compte

EL MATERIAL, és una part fonamental pera al bon desenvolupament de l´activitat. Al realitzar la teva reserva t´indicarem el material
tècnic que aporta CAMINS, en el cas de que sigui necessari, i el que hauràs de portar tu, que variarà en funció del tipus d´activitat
escollida, de la seva durada i de les característiques tècniques.

LES ACTIVITATS que realitza Camins es practiquen en zones naturals que necessiten per part de tots el màxim respecte i protecció. Algunes d´elles, com les d´Alpinisme, Barrancs o Esquí de muntanya comporten en si mateixes cert risc, que l´equip de Guies de Camins controla, mitjançant coneixements i experiència, per aconseguir el màxim de seguretat necessària.
Tindrem sempre en compte que el medi on es realitzen les activitats està subjecte a condicions i canvis
meteorològics, que ens faran sempre anteposar la seguretat davant de qualsevol altre factor.

ELS PREUS indicats són sempre per persona i porten inclosos els impostos corresponents. Camins, informarà de tots els serveis que van inclosos amb el preu. En totes les activitats hi va inclosa una assegurança d´assistència, d´accidents i de Responsabilitat Civil. Per activitats d´alpinisme i expedicions, es recomana tenir la Targeta de la Federació de Deportes de Montaña y Escalada.

 

 

Nivell Tècnic

* Excursions que transcorren per senders. Sense dificultats tècnics prèvies

 

**Excursions que transcorren a vegades per terreny sense sender, per zones d´alta muntanya i alguna gelera.

 

***Excursions que transcorren per zones d´alta muntanya i en les que es requereix uns coneixements tècnics previs.

 

Expedicions.

Nivell Fisic

1- NIVELL MOLT FÀCIL o FÀCIL. De 3 a 5 hores de marxa a peu per dia. Els desnivells oscil·len entre els 400 i 600 mts. Per a aquest tipus d´excursions no cal una condició física específica ja que les poden realitzar fins i tot nens a partir de 8 anys. Nivell d´iniciació al Trekking.

 

2- NIVELL MITJÀ. De 5 a 8 hores de marxa a peu per dia. Els desnivells oscil·len entre els 600 i 900 mts. Es requereix una bona condició física.

 

3- NIVELL ALT Amb recorreguts de 6 a 9 hores de marxa a peu per dia. Els desnivells oscil·len entre els 800 i 1200 mts. Es requereix una bona preparació física per a fer un esforç de moderat a fort.

Informació General

Totes les activitats que organitza CAMINS estan relacionades amb els esports de muntanya. Trobaràs des de les que no necessiten uns coneixements previs per a la seva pràctica a aquelles que per la seva duració, dificultat tècnica o altura, si que els requeriran.

En tots els casos és important que en el moment d´escollir una activitat, ho facis pensant en el nivell físic i tècnic que requereix per aconseguir gaudir el màxim d´aquesta. A continuació t´indiquem uns criteris que
poden ajudar-te en la teva elecció.

 

Condicions Especials

Camins es reserva el dret de modificar el programa, el desenvolupament o lloc de les activitats en funció de les circumstàncies climatològiques de la muntanya o dels participants igual que per circumstàncies alienes a l´empresa o per la seguretat dels participants.

Qualsevol decisió presa pels Guies haurà de ser respectada pels participants.